Jak Aplikować na Uczelnię Niemiecką?

Decyzja aby studiować w Niemczech jest bardzo dobrą, ponieważ czas spędzony za granicą może przynieść wiele pozytywnych przeżyć i wspomnień. Ale przede wszystkim jest konieczne, aby uzyskać miejsce na ulubionym uniwersytecie w Niemczech. Miejsca na niemieckich uczelniach są bardzo rzadkie i nie ma znaczenia, czy aplikuje się na całe studia czy tylko na jeden semestr, konkurencja jest duża. Dlatego ważne jest, aby uzyskać wszystkie informacje bardzo wcześnie i dopełnić wszystkich niezbędnych formalności.

Jeśli chcesz zrobić cały licencjat lub studia magisterskie w Niemczech musisz aplikować w ten sam sposób, jak niemieccy studenci, ale na większości uniwersytetów miejsca dla studentów z zagranicy są bardzo rzadkie. W Niemczech nie ma centralnego biura dla aplikacji studentów, w związku z tym konieczne jest składanie podań bezpośrednio na uczelni w której chcesz studiować. To może być trochę trudne, gdyż istnieje wiele różnych procedur składania wniosków w zależności od uczelni i programów studiów. Trzeba więc sprostać różnym warunkom przyjęcia, w różnych terminach i przedstawiać różne dokumenty.

Dlatego też priorytetem jest, aby sprawdzić stronę internetową uczelni lub zadzwonić do odpowiedniego doradcy oraz uzyskać najważniejsze informacje. Jakie wymagania muszą być spełnione, które kierunki są dostępne dla studentów zagranicznych i jakie dokumenty powinny zostać dostarczone. W tym tekście może zostać podany ogólny zarys procesu aplikacji, ale każda uczelnia czy nawet kierunek mogą się od siebie znacznie różnić.

Najpierw należy pomiędzy programami ze specjalnymi wymogami dotyczącymi przyjęcia, a tymi bez specjalnych wymagań. Programy bez wymogów wstępnych można rozpocząć bez wykazywania się średnią ocen czy spełnieniem innych warunków. Nadal niezbędnym jest złożenie wniosku o przyjęcie na uczelnię i wypełnienie wszelkich formalności.

Inne programy mają określone limity przyjęć. W większości przypadków o przyjęciu decydują oceny. W zależności od przyjętej średniej (numerous clausus: NC) ktoś jest przyjmowany lub nie. NC mogą się różnić w każdym roku, w zależności od liczby studentów kandydujących na dany kierunek. W pewnych przypadkach istnieje możliwość podniesienia swojej średniej, jeśli nie jest odpowiednio wysoka aby zostać przyjętym. Staże, dodatkowe kursy, praca społeczna lub służba wojskowa mogą podnieść NC. W zależności od tego, jak długo trwała praca i jaki zakres obejmowała może podnieść średnią ocen o kilka punktów wyżej. Jeśli ktoś nie jest pewien, jakie czynności mogą podnieść NC, może zapytać na uczelni.

Mając realną szansę na zdobycie miejsca na wybranym kierunku, można rozpocząć przygotowanie wniosku. W każdym przypadku musi on zawierać pełen formularz z uczelni i oryginalne świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura lub podobny stopień). Zagraniczni studenci, muszą także udokumentować znajomość języka, prawo pobytu itp. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych uczelni. Aplikacja często zaczyna się od wypełnienia formularza online.

Wyjątek stanowią kierunki limitowane w całych Niemczech, takie jak medycyna, stomatologia, farmacja i weterynaria. Dla tych kierunków wniosek należy przesłać do biura centralnego, więcej informacji znajduje się na www.hochschulstart.de .Dla wszystkich innych kierunków aplikacja ma być wysłana do  biura zagranicznego uczelni lub poprzez uni-assist. Uni-assist pomaga studentom zagranicznym w składaniu podań w Niemczech, ale pobiera za swoje usługi opłaty.

Jeżeli ktoś chce skorzystać z programu wymiany studenckiej na okres jednego semestru aplikacja musi zostać złożona w uczelni macierzystej, która także udziela wszystkich informacji i prowadzi spotkania informacyjne.

Aplikacje zaleca się wysyłać jak najwcześniej. Terminy składania aplikacji kończą się około pół roku przed rozpoczęciem semestru, a przekroczenie terminu powoduje odrzucenie aplikacji. Dobrze jest przesłać ją odpowiednio wcześniej, tak aby mieć czas na dosłanie ewentualnie brakujących dokumentów.

Wszyscy, którzy z wyprzedzeniem uzyskują wszelkie informacje czas nie powinien być problemem i mogą oczekiwać swojego wyjazdu za granicę.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide