Jak Studiować w Niemczech

Programy i proces studiów uniwersyteckich mogą różnić się w poszczególnych krajach. Dlatego też przedstawiamy krótki opis kierunków, egzaminów i struktur czasowych.

Po otrzymaniu wyczekiwanego miejsca na uniwersytecie w Niemczech nadchodzi moment organizacji chaosu związanego z nowymi strukturami oraz z krajem. W Niemczech wiele spraw uniwersyteckich załatwia się za pomocą internetu, ze względu na fakt, iż studenci pochodzą z całego kraju i nie mogą przebywać na uczelni przez cały czas, szczególnie w czasie przerw międzysemestralnych.

W większości przypadków dane dostępowe są przekazywane z formularzem przyjęcia. Przykładem jest tutaj internetowa platforma e-learningowa zwana ILIAS. Poprzez ten serwis każdy ma dostęp do plików wykładów oraz innych zawartości. Podobną platformę internetową posiada biblioteka. Dzięki dostępowi online każdy może sprawdzić czy poszukiwana książka jest w danej chwili dostępna czy przedłużyć termin wypożyczenia książek.

Zaznajomienie się z takimi stronami czy stroną internetową uczelni jest niezbędne do wyszukania wszelkich potrzebnych informacji.

Co więcej, ważne jest zaznajomienie się z programami poszczególnych kierunków i wykładami. Jest to istotne nie tylko dla odpowiedniego wyboru programu studiów, lecz także do dopasowania rozkładu swoich zajęć.
Każdy program studiów ma swoje własne warunki przyjęcia oraz własny program nauczania. Dzięki nim można łatwo poradzić sobie z różnymi kursami.

Warunki studiowania opisują zawarte w kierunku tematy i wykłady i jaką mają poszczególną wagę. Mówi także które wykłady są obligatoryjne. Program nauczania pokazuje jaki przedmiot musi zostać zaliczony w którym semestrze. Do opracowania własnego rozkładu zajęć przydatna może być pomoc starszych studentów lub pomoc doradcy studenta.
W Niemczech jeden rok studiów jest podzielony na dwa semestry.

Jest semestr letni oraz zimowy. Każdy semestr trwa pół roku i składa się z dwóch części: okresu wykładowego i okresu bezwykładowego. W okresie wykładowym wszystkie zajęcia odbywają się na uczelni. W okresie bezwykładowym, kończącym się egzaminami, istnieje możliwość odbywania praktyk studenckich, pracy czy po prostu zafundowania sobie wakacji.

Zajęcia na uczelni odbywają się w różny sposób. Normalne wykłady stanowią główna część studiów większości kierunków. Profesor omawia ważne treści przed studentami. Inaczej jest na seminarium, gdzie występuje wymiana zdań pomiędzy profesorem a studentami oraz na ćwiczeniach, gdzie studenci mogą zastosować swoją wiedzę teoretyczną w praktycznych projektach.

Zajęcia mogą by łączone w moduły. Dla przykładu jeden moduł może zawierać normalne wykłady oraz odpowiednie ćwiczenia. Kończy się prezentacją, pracą domową lub egzaminem. Za każdy zaliczony moduł studenci otrzymują Punkty Kredytowe lub Punkty ECTS. Punkty te ułatwiają porównywanie różnych programów studiów z programami w innych krajach. Oprócz punktów studenci otrzymują oceny z egzaminów. Oceny generują średnią na koniec semestru i programu studiów, podczas gdy Punkty Kredytowe pokazują czy student zaliczył czy nie swoje studia.

Na uczelniach niemieckich jest wiele osób, z którymi można się kontaktowa w przypadku problemów lub pytań. Uczelnia zapewnia studentom doradców, którzy są w stanie odpowiedzieć na pytania związane ze studiami ogólnie czy indywidualnej ścieżki studiowania.

Dodatkowo można znaleźć doradców ds życia uniwersyteckiego oraz dla studentów zagranicznych są osoby w biurze zagranicznym, którzy są w stanie udzieli pomocy w różnych językach oraz posiadają odpowiednią wiedzę o możliwych problemach studentów zagranicznych. Jeśli masz problem dotyczący egzaminów lub treści wykładów z całą pewnością pomocni będą profesorowie oraz ich współpracownicy.

Studenci także zapewniają doradców. Przykładem jest kolegium studentów. To grupa studentów z jednego kierunku. Każdy kierunek ma swoje własne kolegium. Kolegium studentów odpowiada na wszystkie pytania dotyczące studiów oraz życia studenckiego. Ponieważ jest w nim wielu starszych kolegów możesz zadawać wiele pytań dotyczących procesu i konkretnego cyklu studiów czy wykładów. Każdy może zostać członkiem kolegium studentów jeśli jest zainteresowany polityką uczelni.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide