Studia Inżynierskie w Niemczech

Inżynieria jest bardzo ciekawy program studiów a absolwenci są poszukiwani na rynku pracy. Główne kierunki w tym zakresie to budowy silnika, elektryka, informatyka, inżynieria przemysłowa, budownictwo i architektura.

Tak różne, jak kierunki są obszary, w których absolwenci mogą znaleźć później pracę. Ci, którzy są zainteresowani technologią i innymi przedmiotami technicznymi mogą korzystać z tych kierunków studiów, aby budować swoją przyszłość.

Inżynieria jest w Niemczech wykładana na uniwersytetach lub w wyższych szkołach technicznych – politechnikach. Na uniwersytecie wymagana jest matura, dla wyższych szkół technicznych – odpowiedni stopień. Dla studentów zagranicznych wystarczający jest odpowiedni poziom wykształcenia. Zainteresowanie i czasami niewielka wiedza w temacie nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki są wystarczające dla tych kierunków studiów.

Programy inżynierskie zostały zmienione wraz z wprowadzeniem systemu licencjacko – magisterskiego jak wiele innych kierunków w Niemczech. Teraz programy różnych uczelni są bardziej zbliżone do siebie. Aby znaleźć odpowiedni uniwersytet lub politechnikę należy przemyśleć kierunek przyszłej pracy jaką chce się wykonywać i praktyczną część programów. Wiedza praktyczna jest kluczowa w  tej dziedzinie. Oczekuje się od absolwentów, że będą w stanie wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną i stosować ją w praktyce. W związku z tym, konieczne jest, aby odbyć praktyki i w większości kierunków studiów jest to wymagane.

Budownictwo i architektura zajmują się głównymi problemami obecnego wieku. Przestrzeń i brak mieszkań odgrywają ważna rolę jak i problemy ekologiczne i związane z nimi odpowiednie budownictwo. Absolwenci tych kierunków mogą kształtować przyszłość jutra i zmieniać miasta przyszłości za pomocą swoich pomysłów.

W obszarze Energetyki dyskutuje się o sprawach zapewnienia dostaw energii na świecie. Jakie są możliwości efektywnego wykorzystywania energii, jej transportu i przechowywania? Jakie będą możliwości jutra? Temat ten jest przełomowy a badania zajmują większa część studiów.

Nauki informatyczne zajmują się technicznymi możliwościami nowoczesnych sposobów komunikacji i informacji. Komunikacja całkowicie zmieniła się z powodu komputera i internetu i nadal zmienia się szybko. Program studiów daje podstawową wiedzę i ważne informacje teoretyczne. Nowe programy komputerowe mogą być opracowywane i mogą być następnym krokiem w przyszłość.

Program studiów budowy silnika jest silnie reprezentowany w Niemczech przez wiele uniwersytetów i uczelni technicznych. Bez silników nasz nowoczesny przemysł nie istnieje. Innowacje są ważną częścią studiów, ale dużym znaczeniem jest także  wiedza teoretyczna. W zależności od miejsca i uczelni istnieją liczne specjalizacje. Wybierając uczelnię już robi się krok w kierunku swojej przyszłości.

Inżynieria Przemysłowa łączy wiele różnych przedmiotów. Program studiów łączy wiedzę techniczną z wiedzą komercyjna i buduje sieci powiązań pomiędzy podmiotami, które mogą być istotne dla późniejszego świata pracy.

Bez względu na wybrany kierunek i własny osobisty nacisk, programy inżynierskie zapewniają przyszłość, a absolwenci są stale poszukiwani przez różne przedsiębiorstwa.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide