Studia w Języku Angielskim w Niemczech

Dla osób pragnących studiować w Niemczech, ale preferujących naukę w języka angielskim aby uczy się dwóch języków jednocześnie lub osób niedostatecznie władających językiem niemieckim aby studiować w tym języku istnieje możliwość studiowania w Niemczech w języku angielskim.

Coraz więcej uniwersytetów oferuje programy studiów w języku angielskim. Szczególnie w przypadku studiów magisterskich. Jednocześnie jest dostępnych wiele studiów licencjackich w języku angielskim. Są one często nazywane studiami międzynarodowymi lub w tytule mają dodatek ‘międzynarodowy’. Kierunki ekonomiczne i społeczne często prowadzone są w języku angielskim ale także medycyna, nauki przyrodnicze i nauki rolnicze.

Programy studiów są nie tylko prowadzone w języku angielskim, ale również stawiają na wartości i  aspekty międzynarodowe w swoich treściach.

Dla wielu studentów międzynarodowych programów studiów w języku angielskim są one dobrą okazją do studiowania za granicą, a nie tylko nauki języka kraju w wolnym czasie, lecz także języka angielskiego. W tych programów szansę na naukę otrzymują również osoby, które wcześniej nie miały możliwości nauki języka niemieckiego. Aby brać udział w programie angielskim nie jest konieczne spełnienie wymogów językowych odnośnie języka niemieckiego.

Osoby, które chcą skorzystać z szansy mogą szukać odpowiedniego programu na dwa różne sposoby. Po pierwsze mogą sprawdzić stronę internetową wybranej uczelni. Angielskie programy przeważnie mają angielskie tytuły i dlatego można je łatwo znaleźć. Można szukać na stronie internetowej, jeśli wybrana uczelnia oferuje programy międzynarodowe znajdzie się to na jej stronie.

Można także sprawdzić  stronę DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej). Przedstawia ona listę wszystkich programów angielskich w Niemczech. Jeśli ma się już konkretne zamiary co chce się studiować, możliwe jest także wyszukiwanie z programu oferowanego przez DAAD, co pozwoli wyszukać odpowiedni kierunek studiów wraz z najważniejszymi informacjami na jego temat. Strona oferuje również linki do stron internetowych uczelni i poszczególnych kierunków.

Wszystkie informacje DAAD są podane w języku angielskim, co ułatwia studentom uzyskanie wszelkich informacji bez znajomości języka niemieckiego i wybór odpowiedniego programu studiów.

Programy międzynarodowe są przeznaczone głównie dla studentów, którzy chcą odbyć całe studia licencjackie lub magisterskie w Niemczech. Dla tych, którzy chcą studiować tylko jeden semestr w Niemczech, lepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie studiów po zakończeniu kursów językowych. W krótkim czasie, lepszym jest nauczenie się języka w życiu codziennym. Niektóre kierunki mogą jednak oferować wyjątki i można wybierać spośród uczelni i programów według własnego uznania.

Nawet gdy studiuje się w języku angielskim czas za granicą w Niemczech jest  wspaniałym  doświadczeniem. Można nauczyć się niemieckiego na kursach językowych, a w wolnym czasie z nowym kolegą z uczelni. W tym samym czasie można przystąpić do programu międzynarodowego i podszkolić się w języku angielskim.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide