Zakwaterowanie i Usługi Bankowe w Niemczech

Czy jako student zagraniczny mogę pracować w Niemczech?

Wielu naszych klientów pragnie podjąć pracę podczas swojego pobytu w Niemczech. Niektórzy dla zdobycia doświadczenia zawodowego, inni po prostu potrzebują pieniędzy. Najważniejszym jest aby studia nie mogły zostać zanegowane. Dla celów ubezpieczenia socjalnego ważnym jest, aby student był “odpowiednio zarejestrowany” i widniał na liście studentów. Studia muszą stać na pierwszym miejscu a student musi im się głównie poświęcać. W czasie semestru, tydzień pracy nie może przekraczać 20 godzin. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracuje się głównie w weekendy lub w godzinach wieczornych i nocnych. Inaczej jest w czasie przerw międzysemestralnych, w czasie których nie ma restrykcji czasowych. A zgodnie z prawem imigracyjnym studenci zagraniczni maja prawo do pracy. Czas jest limitowany do 120 dni lub 240 ‘połówek’. Dotyczy to także okresu przygotowawczego w pierwszym roku pobytu. Proszę zapoznać się z §16 Art.3 Ustawy Rezydencyjnej

Kiedy wymagalne są składki na ubezpieczenie społeczne?

Jeśli w trakcie semestru czas pracy nie przekracza 20 godzin tygodniowo, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie chorobowe i społeczne. Jednakże w przypadku gdy dochód przekroczy 450 EUR miesięcznie, składki emerytalne stają się obowiązkowe. Są one pokrywane w połowie przez pracodawcę, a połowie przez pracownika. To samo dotyczy pracy studenta w czasie wakacji, jednak nie ma tu zastosowania reguła 20 godzin. W czasie semestru, jeśli student pracuje więcej niż 20 godzin tygodniowo, składki na ubezpieczenie społeczne stają się obowiązkowe, chyba że praca trwa mniej niż 2 miesiące i jest ograniczona tak, że student pracuje jedynie w godzinach wieczornych i nocnych oraz w weekendy. W ciągu roku (tzn. kolejnych 365 dni) przy wykonywaniu różnych prac, przekroczenie łącznie 20 godzin tygodniowo lub 26 tygodni, powoduje, że status studenta zmienia się na status zatrudnionego. Specjalny status studencki zostaje zniesiony a składki ubezpieczenia społecznego stają się obowiązkowe.

Mini Praca (małe prace) dla studentów zagranicznych

Mini pracą nazywa się często Pracami za 450 Euro W mini-pracach najważniejsza jest wypłata. Dochód musi być niższy niż 450 euro miesięcznie. Bardzo ważnym jest, że w ocenie ubezpieczenia społecznego, wszystkie wykonane  nisko płatne prace są sumowane. Jeśli limit 450 EUR  zostanie przekroczony, to nie jest to już mini praca.

Jeśli studia pozostają głównym celem (głównym zajęciem),  tylko składki muszą być płacone do systemu emerytalnego. Jeśli student korzysta z państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, to pracodawca musi zapłacić ustaloną kwotę do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia emerytalnego. Dla osób prywatnie ubezpieczonych lub osób, które są ubezpieczone przez DR-WALTER w ubezpieczeniach zdrowotnych w podróży, pracodawca nie musi płacić żadnych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Praktyki podczas studiów

Jeśli w toku studiów praktyki są obowiązkowe i zapisane w programie studiów i egzaminów, wynagrodzenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Jako dowód pracodawca przedkłada certyfikat przyjęcia na studia. Jeśli staż jest nieobowiązkowy, ale zgodny z programem nauki i wynagrodzenie jest niższe 450 EUR miesięcznie,  składki na ubezpieczenia społeczne nie muszą być płacone. Jednak musi to dotyczyć pierwszego dyplomu,np. PhD nie znajduje się w tej kategorii. Staż przed lub po studiach nie jest uważany za staż bezskładkowy.

Praca w czasie semestru:

Jeśli praca jest ograniczona do przerwy letniej, liczba godzin pracy w tygodniu nie ma znaczenia i żadne składki do państwowego ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarskiego czy społecznego nie muszą być płacone. Dotyczy to tylko zatrudnienia krótkoterminowego do 60 dni kalendarzowych lub 50 dni roboczych w ciągu roku. Kiedy 60 dni kalendarzowych lub 50 dni roboczych zostaje przekroczonych lub zarobki przekraczają 450 EUR miesięcznie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stają się obowiązkowe.

Gdzie mogę otrzymać numer ubezpieczenia / kartę ubezpieczenia społecznego?

Osoby podejmujące pierwszą pracę na terenie Niemiec potrzebują karty ubezpieczenia społecznego. Dotyczy to większości studentów zagranicznych. Wniosek o kartę ubezpieczenia społecznego składa pierwszy pracodawca. Aplikacje mini-job muszą być składane w centrali mini-job dla zatrudnienia z ubezpieczeniem społecznym; należy skontaktować się z firmą publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Pracodawca otrzymuje numer ubezpieczenia społecznego a pracownik (student) otrzymuje droga pocztową swoja kartę ubezpieczenia społecznego. Karta ubezpieczenia społecznego jest ważna dożywotnio i powinna być przechowywana z największą starannością.

Ta informacja jest podawana bez żadnej odpowiedzialności.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide