Zdobycie MBA w Niemczech

Master of Business Administration (MBA) to jeden z najpopularniejszych programów magisterskich, wykładanych i uznawanych na całym świecie. Dlatego też MBA jest oddzielnym dyplomem. Jest ceniony za za silne powiązanie   ze sobą doświadczeń praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Zdobycie dyplomu MBA w Niemczech jest możliwe na kilka sposobów. Osiągnięcia tego w programie dziennym zajmuje od 12 do 24 miesięcy, w zależności od programu,landu i uczelni. Można także zdobyć dyplom MBA na studiach zaocznych. W tym wypadku można pracować i uczy się wieczorowo lub weekendowo, aby zdobyć dyplom. Ze względu na ograniczony czas nauki, ten tryb studiowania jest jednak dłuższy czasowo.

Osoby pracujące mogą wybrać model Executive MBA. W tym przypadku studia są częścią umowy z pracodawcą i przez niego współfinansowane. Ten program MBA został opracowany dla szczebli kierowniczych i jest przygotowywany dla odpowiednich potrzeb..

Ostatnia możliwością jest Distance Learning, czyli nauka w domu. Dzięki internetowi można pobrać wszelkie materiały i każdy może studiować we własnym domu. Daje to elastyczność ale wymaga dużej dyscypliny.

Wymagania co do przyjęcia na programy MBA są podobne do innych studiów magisterskich. Trzeba mieć ukończone wcześniejsze studia, licencjackie lub magisterskie. Czasami wymóg wykształcenia może być pominięty przy odpowiednim doświadczeniu zawodowym w danej dziedzinie. MBA są oferowane przez Szkoły Biznesu a nie uniwersytety.

Motywacja do udziału w programie MBA jest podobna do studiów magisterskich – dalsza edukacja, lepsze szanse kariery i pogłębianie wiedzy. Studia takie rozpoczyna się zazwyczaj po pewnym okresie doświadczenia zawodowego. Stopień MBA jest uznawany w świecie zarządzania, ale cieszą się powodzeniem dlatego, że zwykłe studia nie są już przepustka do stanowisk kierowniczych. Należy tez odpowiednio wykorzystywać zdobyta wiedzę..

Aby otrzymać dyplom należy napisać prace dyplomową i zdać egzamin ustny.

Programy MBA w Niemczech są szeroko rozpowszechnione i cieszą się dużym powodzeniem. Niestety wraz z ilością programów idzie w parze spadek jakości. Nie każda szkołą biznesu, tak jak inne, dba o zakres merytoryczny i jakość nauczania. Aby znaleźć dobry program należy sprawdzać akredytacje programów studiów, prowadzone przez niezależne instytucje.

Program MBA program jest finansowany jedynie przez opłaty czesnego. Dlatego też są one bardzo kosztowne. Udział w programie MBA to wydatek rzędu 90.000$ łącznie z kosztami życia, etc.

Osoby zainteresowane takim programem i niemieckimi szkołami biznesu mogą otrzymać dalsze informacje na stronie www.mba.de. Jakie miejsca oferują ten program? Jakie są możliwości finansowania? Jakie są główne różnice pomiędzy MBA a studiami magisterskimi? Dodatkowo można skorzystać z wyszukiwarki aby znaleźć dla siebie odpowiednią szkołę biznesu. Znajdują się tutaj również terminy prezentacji różnych kursów.

Join 262,114 students interested in studying in Germany

study in germany guideDownload a free copy of our "Essential Guide to Studying in Germany for Free", get regular emails sent to your inbox with helpful articles about studying in Germany, latest news, scholarships, study abroad opportunities and offers...

Download The Guide