Lista e universiteteve në Gjermani

Në Gjermani ekzistojnë më shumë se 380 universitete të njohura zyrtarisht, të cilat ofrojnë më shumë se 15,000 programe studimi.

Më poshtë mund të gjeni një listë me web adresa për disa nga universitetet më të njohura gjermane: