MPU Gjermane për studentët e huaj


Një Kontroll psikologjik dhe mjekësor ( shkurtesa MPU) mund të realizohet për secilin person në Gjermani. Gjithashtu edhe të huajt cilët janë përkohsisht ( psh për studime) në Gjermani duhet të vlejnë këto rregulla.

Shumë nga ju fillimisht nuk keni njohuri për MPU dhe se si duhet të përgaditeni.

Zyrtarisht MPU trajtohet si „ certifikim për të vozitur“. Në këtë emër qëndron edhe arsyeja e kontrollës dhe do të duhej të kontrollohej që personi të jetë i aftë për ngasje të makinës dhe të qarkulloj në komunikacion. MPU trajtohet në shumë drejtime por baza është zgjedhja e problemeve të shkaktuara në trafik. Për shembull a mund të merret një aprovim nga MPU nese personi shpesh nuk kalon në provimin gjerman për patent shofer. Kush ka të drejt të përdorë patent shoferin nga vendi që vije nese e ka keqpërdorur duke pirë alkool apo ka bërë shkelje të tjera ligjore. Sipas rregullave sankcionimi i patent shoferit do të duhej të duhej tikthehej përmes MPU-së.

Kush pranon një kërkesë për MPU dhe synon të qëndroj edhe një kohë në Gjermani do të duhej që këtë të realizoj. Kush në vendin e tij bënë kërkesë të re për patent shofer dhe me këtë ngas makinën në Gjermani pa e realizuar provimin në MPU mundet të ketë probleme serioze me ligjin. MPU – ndonjëherë e quajnë edhe si testi për idiota – nuk është aq keq dhe vështirë sa tingëllon. Me një përgaditje të mirë mundeni të përmbyllni këtë kontroll dhe  pëfundimisht t’iu kthehet patent shoferi juaj.

Fillimisht duhet të dini se çka ndodhë me MPU dhe si mund të përgaditeni për këtë. MPU përbëhet nga katër pjesë dhe në këtë bëjnë: pyetësorët, testi i aftësive, kontrolla mjekësore dhe kontrolla psikologjike.

Do të fillohet më një pyetësor në lidhje me personin që do të kontrollohet dhe një vështrim historik përmes së cilës ju jeni ardhur deri te MPU-ja. Ky pyetësor do të shërbej si bazë për testimet vijuese.
Në vijim do të verifikohet nëse personi është në gjendje që në komunikacion të marr pjesë shpejt dhe në mënyrë të drejtë. Për këtë kryesisht do të përdorën testet për koncentrim dhe reaksione.
Pjesa mjekësore përmban teste në lidhje me analiza të ndryshme si për shembull testet e gjakut dhe të urinës apo kontrolla në lidhje me keqpërdorimin e alkoolit dhe drogës.

Pjesa e fundit është pjesa e tillë që shumica i frikësohen dhe është një bashkëbisedim një orësh me psikologun. Kjo bisedë do të duhej të dëshmoj se për çfarë arsyeje disa gjëra të caktuara më herët kanë shkuar gabim dhe si do të reagonit në situata të tilla në të ardhmen.

Kjo është bazamenti i kontrollit dhe që fillimisht tingëllon shumë tmerrshëm. Mirëpo realiteti është që MPU nuk ka për qëllim që personat ti eleminoj mënjëherë nga pjesëmarrja në komunikacion. Është fjala për më tepër për një vlerësim objektiv dhe rrënjësor. Një heqje e lejës së qarkullimit mund të përbëhet nga shumë arsye dhe jo të gjithëve do të ju lejohet të kenë këtë. Kontrollat janë një masë e caktuar përgaditore dhe e realizueshme. Është me rëndësi që ju të jeni të qetë gjatë këtij verifikimi.

Frika, nervozizmi apo ndoshta edhe hidhërimi janë arsye të forta që do të pengojnë një vlerësim pozitiv. Kush bënë një përgaditje profesionale do të gjej edhe rrugë se si të tejkaloj këtë. Do të duhej që përgaditjes t’i kushtoni një kohë të caktuar dhe që kontrollat të mos nënvlerësohen.

Nëse është e mundur termini do të përcaktohet në kohën që krahas studimit të ketë edhe hapësirë të lirë dhe nuk e keni fazën e provimeve.

Parapërgaditja mund të realizohet në shumë mënyra, varet se si ju vetë ndiheni në situatë të caktuar dhe se çfarë tipi jeni ju. Këshillimi MPU nga profesionalistat nuk është asnjëher gabim, këtu keni të bëni me trajner profesional dhe eventualisht do të trajtohen frikaa nga provimi apo pasiguri të tjera ashtu që në fund ju të keni një rezultat pozitiv. Një këshillë të mirë për studentë mund të merrni në faqen: mpu-web.de, ku do të keni ndërthurjen e katër komponentave kryesore ndihmëse: shpejtësinë, seriozitetin, suksesin dhe çmim të arsyeshëm.

Për studentët është shumë me rëndësi të gjejnë një person kontaktues në vendin ku ai studion në mënyrë që të kursej kostot e transportit. Edhe një çmim i arsyeshëm në buxhetin e kufizuar të studentit luan një rol të rëndësishëm.

Kush nga studentët e huaj që studiojnë në Gjermani është i obliguar të nënshtrohet në MPU fillimisht do të duhej të shiqoj situatën në qetësi. Është fjala për vetëm pak punë te ju përderisa ju të keni informacionet e duhura dhe të përgaditeni mjaftueshëm dhe natyrisht është e realizueshme. Në asnjë mënyrë të mos humbisni nervat pasi që kjo mund të ket konsekuenca të mëdha.